Procena vremena potrebnog za realizaciju

Procena je da je za realizaciju standardnog sistema potrebno 2 meseca*, dok bi za izradu kompleksanog sistema bilo potrebno nekoliko meseci više.

* - vreme potrebno za realizaciju može da varira u zavisnosti od različitih internih faktora, pa ova vrednost predstavlja prosečno vreme koje je bilo potrebno u sličnim organizacijama za implementaciju sistema. Konačno vreme projekta se procenjuje nakon upoznavanja sa organizacijom.

Šta može da mi kaže ovaj kalkulator?

Kalkulator je namenjen okvirnoj proceni vremena potrebnog da se uvede željeni sistem. Vreme potrebno za realizaciju može da varira u zavisnosti od različitih internih faktora, pa ova vrednost predstavlja prosečno vreme koje je bilo potrebno u sličnim organizacijama za implementaciju sistema. Konačno vreme projekta se procenjuje nakon upoznavanja sa organizacijom.

Primarni cilj

Koji je osnovni sistem koji želite da postavite ili unapredite?

Veličina organizacije

Koliko organizacija ima zaposlenih, bez obzira na vrstu angažovanja?

Trenutno stanje

Da li je bilo pokušaja da se ranije uvede sličan sistem?

Šta primarno tražite

Da li tražite samo savetovanje ili izradu i kompletno postavljanje sistema?

Moja pozicija

Koja je Vaša primarna pozicija u organizaciji?

Obim uvođenja

Da li želite da sistem uvedete u celoj organizaciji ili delu?

HR

Da li organizacija ima HR službu i koliko je razvijena?

Važnost

Koliko je organizaciji važno da se ovakav sistem uvede?Dodatni komentar

Ovde možete ostaviti dodatne informacije o organizaciji, potrebe i ciljeve, da li imate postavljene neke druge sisteme (ISO isl.) ili procese, Vaše kontakt podatke i navesti neke specifičnosti organizacije?